PREMASAGARLIGHT

English

TOPICS
Föredrag
2008-2009

RESOR /

TRAVELS
Kurser &
seminarier 2008-2009
Personliga
konsultationer
NADI-
astrologi 


Order
Korrespon-
dens kurser
Order
DVD-CD-böcker


Navaratna
Jewellery


Order 

Anders B Johanson Home

forts Andernas hemlighet ...

 

... varningar som förutspådde total förintelse av deras land

om experimenten fortsatte - mycket i likhet med miljoner av

människor idag som lever utan en tanke på ”sin nästa” eller morgondagen

- trots att tidens tecken klart kan skönjas av Vår Skapares

sanna folk.

Mästarna och de Heliga som var invigda i den

”Högra Handens Väg” av gudomlig kunskap fick i

uppdrag att samla de hemliga skrifter och

dokument som innehöll de kosmiska lagarna och

som lagrats i biblioteken i Lemurien. Varje

Mästare vald av Det Stora Vita Brödraskapet

blev utskickad till olika delar av Jorden för

att där i säkerhet grundlägga en mysterieskola

och därmed bevara den heliga vetenskapen som

undervisar om andlig medvetenhet. I början,

och i flera tusen år gömdes dessa skolor för

befolkningen och deras möten och undervisning

förblev hemlig. Så skapades uttrycket ”mysterieskola”

eller Jordens Shan-Gri-Las.

Lord Muru, en av Lemuriens heliga lärare, fick i uppdrag av

Hierarkin att föra de hemliga dokument och skrifter som anförtrotts

honom till ett bergrikt område vid en nybildad sjö på en

plats i Sydamerika. Med sig fick han också den enorma solskivan

av guld. Här skulle han vaka över och vidmakthålla ”upplysningens

flammande låga”. Solskivan, som varit bevarad i det gudomliga

Ljustemplet i Lemurien, var inte endast ett ritual-objekt

som dyrkades utan hade många användningsområden. Så

skulle den också senare tjäna Inkaindianernas högsta solpräster.

Aramu-Muru färdades till det nya landet i ett silverglänsande

ljusskepp.

Samtidigt med att de sista resterna av Lemurien bröts upp och

försvann under Stilla Havets vågor, utsattes hela Jorden för fruktansvärda

katastrofer. Andernas bergsmassiv formades vid denna

tiden och deformerade Sydamerikas västkust. Den magnifika staden

Tiahuanaco (Bolivia) som vid denna tiden var en viktig hamn

och en huvudstad för det lemuriska moderriket, lyftes från sin

tropiska, milda havsnivå till en hög och ofruktbar platå som sveptes

av iskalla vindar mer liknande ett arktiskt klimat. Samtidigt

formades Titicaca sjön på en höjd av 3800 meter , den högst belägna,

segelbara sjön i världen.

Så, det var till denna ”nya” sjö som Lord

Muru anlände från det sjunkande Lemurien och

grundlade klostret och Brödraskapet De Sju Strålarnas ursprung.

Detta kloster som blev Brödraskapets

hem genom Jordens alla tidsåldrar, byggdes i

en enorm dalgång som formats då Anderna föddes

och som genom ett Naturens under åtnjöt ett

varmt, halvtropiskt klimat med bördig jord som

fick frukt och nötter att frodas. Här, ovanpå

ruiner som en gång legat på havsnivå liksom

staden Tiahuanaco, lät Lord Muru bygga klostret

av gigantiska stenblock som endast kunde tillskäras

med hjälp av koncentrerad och formerad

ljusenergi. Denna enorma byggnad är densamma

idag som den var då och bevarar ännu det gamla

Lemuriens hemligheter om vetenskap, kultur och

andlig kunskap.

De andra Mästarna från Lemurien, ”den förlorade kontinenten”,

blev utskickade till olika delar av världen för att, liksom

Lord Muru, upprätta mysterieskolor så att ingen kunskap skulle

gå förlorad. Där skulle den ligga gömd tills tiden var mogen för

Jordens barn att åter söka den Gudomliga sanningen och ”upplysningen”.

Den Heliga Vetenskapen från Adoma, Atlantis och andra lika

högt stående kulturer finns idag samlad i mysterieskolornas bibliotek,

för också dessa civilisationer skickade ut sina Mästare för

att upprätta andliga tillflyktsorter och tempel över hela Jorden.

Dessa mysterieskolor står under Det Stora Vita Brödraskapets

direkta beskydd och ledarskap. Denna Hierarki är Jordens andliga

rådgivare.

Dalen i vilken De Sju Strålarnas kloster ligger är känd som

den ”Blå Månens Dal”. Den ligger högt i Andernas berg på den

norra, peruanska sidan av Titicaca sjön. Men långt innan Lord

Muru byggde klostret vandrade han i många år i de vildvuxna

bergstrakterna under fasta, meditation och strikta studier. Så småningom

fick han sällskap av andra som undkommit katastrofe

rna. Från början, då han lämnade Lemurien,

hade Lord Muru även sällskap av sin kvinnliga

aspekt, Arama-Mara (Gudinnan Meru).

De Sju Strålarnas Brödraskap skapades inte

av Lord Meru utan har existerat sedan tidernas

begynnelse då de ”Äldstes Ras” levde på Jorden

för ungefär en miljard år sedan. Men aldrig

tidigare hade Brödraskapet haft ett kloster

där lärjungar på livets stig och initierade

mästare kunde mötas i harmoni och andligt utbyte.

Varje lärjunge föddes på en av de ”Sju

Livsstrålarna” (precis som vi alla gör) och

under sina initieringsstudier fick han i uppdrag

att blanda dessa Strålars ljus och väva

sin egen Stråle, som vore det ett flerfärgat

band flätat i den gobeläng som symboliserar

klostrets andliga liv. Härifrån har namnet ”De

Sju Strålarnas Brödraskap” uppstått och som

även är känt som det ”Upplysta Broderskapet”.

brödraskap.  

 

ORDER HERE

 

PREMASAGARLIGHT Publishing & Travel
Postal address:
Box 129 16126 Bromma Sweden
Visiting address: S:t Eriksplan, Stockholm City

Email: elanra55@yahoo.com
Internet: www.premasagarlight.com
For terms of donation, please E-mail

Copyright © Premasagarlight Publishing & Travel
Sidan uppdaterad 2008-02-22