PREMASAGARLIGHT

English

TOPICS
Föredrag
2008-2009

RESOR /

TRAVELS
Kurser &
seminarier 2008-2009
Personliga
konsultationer
NADI-
astrologi 


Order
Korrespon-
dens kurser
Order
DVD-CD-böcker


Navaratna
Jewellery


Order 

Anders B Johanson Home

 

- fortsättning - 

Processen är enkel. För att kunna lokalisera ett manuskript tas ett tumavtryck av personen på ett papper, vänster för kvinnor och höger för män. Men uppfattningarna är delade. Medan Subburathnam menar att det finns 1.008 klassificerade typer, säger den Dehlibaserade nadi-läsaren B Raju att det bara finns 108 typer. Palmbladen är också arrangerade därefter. Att hitta Din palmläsning är inte lika lätt som att lämna Ditt tumavtryck. Det är ett oerhört krävande arbete att matcha de två och ibland tar det flera timmar. Raju säger: ”Om vi inte kan hitta bladet, ber vi klienten att återkomma efter ett par dagar, eftersom vi måste hämta det från vår födelseplats eller så hänvisar vi till Sukshma nadi, som ger korta förutsägelser”. Dessa blad ger Dig också planetpositionerna i personens födelsehoroskop. Raju säger: ”Detta är bekräftelsen på dess riktighet”.  

Subburathnam förklarar: ”Detaljerna från föregående liv och framtida förutsägelser skrevs av stora lärda män för hundratals år sedan. På grund av att de hade gudomliga insikter kunde de se bakåt och framåt och skriva ner alla detaljer för alla de människor som en dag skulle komma för att få sin nadi-läsning”. Då bladen hittats ”sjunger” läsaren på gammal tamilsk vers, vilket på samma gång översätts till det språk som klienten valt. I dagens högteknologiska samhälle kan Du även få Dina läsningar på kassett. ”Bra eller dåligt, vi lägger inte till något på egen hand. Vi läser endast vad som står skrivet på bladet. Du kan också läsa Ditt namn om Du kan språket” säger Subburathnam. Processen för att bli en nadi-läsare är mycket sträng. ”Lärjungen, vilken vanligtvis är en familjemedlem, måste bo i en gurukul i 10 år”.  

Det finns olika teorier om hur läsningarna görs. Den bortgångne Dr B V Raman, tidigare redaktör för tidningen The Astrological Magazine gjorde omfattande undersökningar beträffande nadi-läsningar. Han ansåg att systemet var något genialt  och originellt för indisk kultur. Fram till 1930-talet var nadi-kunskapen en förseglad bok även för de flesta hinduiska astrologer. Raman tyckte att nadi-läsarna baserade sina läsningar på den enorma astrologiska litteraturen. Enligt den lärde Parasara var alla skrivna på sanskrit i form av sutras (verser).  

Enligt Raman var det bästa systemet baserat på 36 tantra nadis där var och en av dem bestod av 1,588.320 astrologiska kartor. Dessa upprepas vart 360de år. En annan teori är att kshudra devatas (änglar, andliga väsen) ger information om personen vidare till nadi-läsaren.  

”Förutsägelsernas riktighet beror på den intensitet med vilken ritualerna utförs samt på läsningen av mantras för att blidka gudarna” skrev Raman i tidningen Hinduism Today.  

Tusentals palmblad är spridda över hela landet – känt som Nadi Grantha i söder och Bhrigu Samhita i norr.  Dessa är skrivna av sju rishis: Agasthya, Kausika, Vyasa, Bohar, Bhrigu, Vasishtha och Valmiki. Subburathnam förklarar: ”Bladen förmedlar förutsägelser för alla utan tanke på tillhörighet vad beträffar kast, trosbekännelse eller nationalitet. Agasthyas förutsägelser är skrivna på tamilspråket”. De blad som finns hos dagens nadi-läsare i söder tillhörde Kung Sarabhoj, en Maratha regent över Tanjavur. Bladen började att förstöras med åldern och därför anställdes lärda män för att översätta de gamla tamil- och sanskrit-skrifterna och överföra dem till nya ola (palmblad). Dessa skrevs på vatta ezathu, tamilskrift, med ett skarpt nagelliknande instrument kallat ezuthani. Nadi-läsarna bibehåller dessa blad genom att gnugga med påfågelsolja  vid gynnsamma tillfällen. Somliga av originalbladen finns fortfarande bevarade hos Saraswathi Nilayam i Tanjavur.  

Senare när britterna lämnade Indien tog de med sig ovärderliga manuskript över vetenskap, auyrveda och astronomi. Astrologiska manuskript lämnades kvar, vilka senare auktionerades bort. En samling astrologer (valluvars) från Vaitheeswaran Koil i Tanjavur köpte dem och gjorde nadi-läsningar till ett yrke som endast kunde ärvas. B Raju, en nadi-läsare som hör hemma på denna plats och har satt upp Sri Kausika Mahasiva Nadi Jothida Nilayam i Delhi, säger: ”Nadi-läsare från våra hemtrakter har satt upp centra över hela landet”. Men varje center arbetar oberoende av varandra.  

Men hur görs läsningarna? I sin bok Nadi Astrology, säger Chandulal S Patel: ”Det finns nadis av olika typer. En del nadis läser en persons hela livshistoria och utgår från astrologi. I sådana fall är föregående och framtida händelser till en viss del felaktiga. Nadi-läsarna är genuina astrologer.  

”En annan typ av nadi-läsare sägs ha kontroll över kshudra (enkla eller låga) sadhana mantras. De använder ofta klärvoajanta krafter för att göra horoskop från handens insida och i många fall är ej inkarnerade varelser såsom naturandar engagerade i att ge information. Denna sadhana, Karna Pishachi, berättar i örat för läsaren vad som skett i det förgångna och detta förmedlas vidare till kunden. Allt stämmer, men då det gäller framtiden misslyckas man bedrövligt”.  

Både Subburathnam och Raju misstycker. ”Våra läsningar är till 100 % riktiga. Många av våra nöjda kunder tar med sig sina vänner och släktingar för läsningar. Det är inte fråga om tantra eller mantra. Vi läser vadhelst som finns skrivet där och om bladet inte hittas så säger vi det,” säger Subburathnam. ”Vi tar inte betalt förrän kunden är fullt nöjd”, tillägger Raju.  

Skeptiker argumenterar och säger att astrologen ställer många frågor och sedan lägger ihop två och två. Subburathnam förnekar beskyllningen. ”Ja vi ställer några frågor till kunden för att kunna lokalisera det rätta bladet, men kunden behöver bara svara med ”ja” eller ”nej”. Han förnekar inte att falska läsare har spritt sina tentakler över hela landet för att tjäna pengar.  

I Hoshiarpur, där Bhrigu Samhita-läsare är koncentrerade, gör läsaren ett horoskop på tiden då Du kommer för en konsultation och sedan fortsätter han att leta efter det blad som korresponderar med horoskopet, vilket kan ta timmar.  

Det finns tretton kapitel eller Kandams i Nadi Shastra som vart och ett behandlar ett visst ämnesområde i kundens liv. Kunden kan själv välja vad hon/han vill höra. För lokalbefolkningen kostar en grundläsning Rs 150 och för utomstående kostar det litet mer då översättning tillkommer. Varje ytterligare kapitel eller Kandam kostar Rs 150. Rajus konsultationskostnad ligger på Rs 500.  

Subburathnam använder många nadi-läsare och skrivare, vilka skriver ner översättningarna åt kunderna och hjälper översättarna. (Översättningar finns på engelska, hindi, telugu och malayalam). Förutsägelser och guidning av pariharams (botemedel) ges för en period av två år. Många anser att pariharams endast är en inkomstbringande gimmick. Subburathnam håller inte med. ”Vi läser  pariharams endast om vi blir ombedda. Dessutom är de flesta botemedlen mycket enkla som till exempel att besöka tempel, ge mat åt fattiga, ge gåvor till nadi-läsaren eller att bära talismaner. Men detta är frivilligt”.  

Vad som än må vara sanningen så testas Ditt tålamod i de långa köerna hos nadi-läsarna. Om Du är intresserad av en konsultation, så är det bättre att beställa en tid för möte. Ett möte med ödet!  

B Raju i Delhi säger: ”Om vi misslyckas med att hitta en kunds blad, så refererar vi till Sukshma Nadi, som ger mindre  förutsägelser.  

Kapitel / Kandam
Innehåll:

Kapitel I: Kundens namn och andra detaljer, hennes/hans föräldrar, make/maka, yrke, barn och framtida förutsägelser.

Kapitel II: Pengar, ögon, familj, utbildning och tal.

Kapitel III: Hur många syskon, relationen med dem.

Kapitel IV: Moder, hus, fordon, land och liknande frågor.

Kapitel V: Barnen och deras framtid, orsaker till barnlöshet, botemedel.

Kapitel VI: Sjukdom, fiender och rättsfall, åtgärder.

Kapitel VII: Äktenskapsår, namn, ascendent, brudens eller brudgummens planetpositioner, framtida liv med maken eller makan.

Kapitel VIII: Levnadsålder, olyckor och faror i livet, ålder, månad, datum, dag, tid, stjärna, ascendent och plats för dödens inträffande.

Kapitel IX: Förutsägelser beträffande fadern, rikedom, besök i tempel, lycka, böner genom heliga män, välgörenhet.

Kapitel X: Yrke, byte av plats, bra och dåligt.

Kapitel XI: Behållning och andra äktenskapet.

Kapitel XII: Utgifter, utlandsbesök, nästa födelse, uppnådd frälsning.

Kapitel XIII: Santhi Pariharam – föregående födelse, begångna synder, botemedel för att ta bort effekterna av begångna synder i föregående liv.  

BESTÄLL HÄR

 

PREMASAGARLIGHT Publishing & Travel
Postal address:
Box 129 16126 Bromma Sweden
Visiting address: S:t Eriksplan, Stockholm City

Email: elanra55@yahoo.com
Internet: www.premasagarlight.com
For terms of donation, please E-mail

Copyright © Premasagarlight Publishing & Travel
Sidan uppdaterad 2008-02-22