PREMASAGARLIGHT

English

Topics

Föredrag

Resor

Travels

Kurser&

seminarium

Personliga

konsultationer

Nadi

astrologi

Order

Korrespondans

kurser

Order

DVD/CD/Böcker

Navaratana

Jewellery

Order

AndersB

Johansson

Home

FÖREDRAGSSERIE MED  ANDERS JOHANSON I SVERIGE ÅR 2011
 

FÖREDRAGSSERIE OM INDIENS KULTURHISTORIA  OCH TEMPELFORSKNING I AKASHAKRÖNIKAN

i hela Sverige

INDIENS BERÖMDA PALMBLAD OCH NADI ASTROLOGI  SAMT AKASHAKRÖNIKAN
MED 5000-ÅRIG
REINKARNATIONSFORSKNING


Information om detta senare.

Bortom 2012


Naturfolkens profetior från hela världen.
Plats: Hälsa Utan Gränser

 

NYTT !!
Föredrag i Kinna 28 mars - 11juli 2012Ny föredragsserie April 2012 - Juni 2012 .

Bortom 2012 - 2018 naturfolkens profetior från hela världen.

 med Anders B Johanson. PhD, kommer att hållas i följande städer from April 2011.

Föredragen kommer att hållas på svenska !

 
 
Stockholm Måndagar  >>
Linköping Tisdagar  >>
Jönköping Onsdagar  >>
Göteborg Torsdagar  >>
 
Ytterligare information kommer.

   

PLATS MEDDELAS I RESP. PDF

DONATIONER TILL STIFTELSEN KAN GES TILL POSTGIRO ARGON NAVIS 39 61 68-7
 

Besök vår BLOGG >>>

Besök YOUTUBE >>> (34 DVD-filmer med Anders)

Besök Facebook Anders B Johansson

Besök Anders B Johansson på MyspaceVÄLKOMMEN!


PREMASAGAR Publishing
Box 129 161 26 Bromma Sweden 
Tel: 0735 513997 GSM: 076267 26 09
Postgiro: 39 61 68-7 Märk med Argon Navis 
Email:
elanra55@yahoo.com