PREMASAGARLIGHT

English

Topics

Föredrag

Resor

Travels

Kurser&

seminarium

Personliga

konsultationer

Nadi

astrologi

Order

Korrespondans

kurser

Order

DVD/CD/Böcker

Navaratana

Jewellery

Order

AndersB

Johansson

Home

 

OBS! Nytt tillfälligt telefonnummer: 0735513997

Important! New temporary phone numbers +46 735513997

Besök vår BLOGG >>>

Besök YOUTUBE >>> (64 DVD-filmer med Anders)

Besök Facebook Anders B Johansson

Besök Anders B Johansson på Myspace

PALMBLADSASTROLOGI - Resa till Indien för Nadiastrologi, 1-15 Maj 2012

Anmälan senast 10:e April 2012

  Lokal för föredrag och kurser önskas hyra i Stockholm! Ring: 0735-513997 eller maila: elanra55@yahoo.com

Din framtid avslöjas fullständigt i en konsultation ..... Arbete, Karriär, Relationer, Barn och Familj, namn på alla dina släktingar.  

Detta finns i ditt tumavtryck som är nedskrivet 2000 år tillbaka på tamilspråket.  Palmbladsastrologin utförs av Guruji C Balakrishnan  från Madras, Tamil Nadu i Indien. Han är en yrkesastrolog vars förfäder i flera generationer bearbetat antika manuskript.  Du får din Livs- och Reinkarnationsläsning, som i detalj, med namn och datum, beskriver de platser som du kommer att besöka för att göra Shanti Pujas (en Ceremoni).

Du kan lämmna tumavtryck för palmbladsastrologi, 1500 SEK per kapitel, audio-cd samt horoskop på engelska,  med svensk muntlig översättning .

Om du är intresserad av att få nadiläsningar utförda i Indien av Anders,  kan du beställa resa snarast till 
 
Beställning till resan e-postas senast 1 månad före aktuellt datum.

Var god ange antal önskade kapitel i din e-postbeställning och bifoga ditt tumavtryck.

Endast ett visst antal läsningar kan göras vid varje tillfälle, så det är "först till kvarn" som gäller.

Du kan också arrangera ett möte med Anders B Johanson genom att maila honom. Han kommer då förklara alla detaljer kring resan.

BESTÄLL HÄR

**************************

Du möter en främling. Han talar om vad Du heter, hur gammal Du är, Ditt yrke, namnet på Dina föräldrar och Din fru, hur många barn Du har, berättar om Dina föregående liv och Dina framtida utsikter. Allt detta görs från manuskript gjorda på palmblad och skrivna åtminstone för 2.000 år sedan. I sanning förbryllande! Och detta är inte påhittat. Sådana erfarenheter är vanliga bland experter som har dessa blad i sin ägo och det sprider sig nu såväl över hela Indien som utomlands.

tamilspråket betyder nadi "att söka efter". Enligt Durai Subburathnam Sri Kousiha Agasthya Mahasiva Vakkiya Nadi Jothida Nilayam i Chennai kommer varje person som har en palmläsning där definitivt att komma dit vid en tid som är förutbestämd och specificerad på palmbladen.

Processen är enkel. För att kunna lokalisera ett manuskript tas ett tumavtryck av personen på ett papper, vänster för kvinnor och höger för män. Men uppfattningarna är delade. Medan Subburathnam menar att det finns 1.008 klassificerade typer, säger den Dehlibaserade nadi-läsaren B Raju att det bara finns 108 typer. Palmbladen är också arrangerade därefter. Att hitta Din palmläsning är inte lika lätt som att lämna Ditt tumavtryck. Det är ett oerhört krävande arbete att matcha de två och ibland tar det flera timmar. Raju säger: "Om vi inte kan hitta bladet, ber vi klienten att återkomma efter ett par dagar, eftersom vi måste hämta det från vår födelseplats eller så hänvisar vi till Sukshma nadi, som ger korta förutsägelser". Dessa blad ger Dig också planetpositionerna i personens födelsehoroskop. Raju säger: "Detta är bekräftelsen på dess riktighet".

Subburathnam förklarar: "Detaljerna från föregående liv och framtida förutsägelser skrevs av stora lärda män för hundratals år sedan. På grund av att de hade gudomliga insikter kunde de se bakåt och framåt och skriva ner alla detaljer för alla de människor som en dag skulle komma för att få sin nadi-läsning". Då bladen hittats "sjunger" läsaren på gammal tamilsk vers, vilket på samma gång översätts till det språk som klienten valt. I dagens högteknologiska samhälle kan Du även få Dina läsningar på kassett. "Bra eller dåligt, vi lägger inte till något på egen hand. Vi läser endast vad som står skrivet på bladet. Du kan också läsa Ditt namn om Du kan språket" säger Subburathnam. Processen för att bli en nadi-läsare är mycket sträng. "Lärjungen, vilken vanligtvis är en familjemedlem, måste bo i en gurukul i 10 år".

Det finns olika teorier om hur läsningarna görs. Den bortgångne Dr B V Raman, tidigare redaktör för tidningen The Astrological Magazine gjorde omfattande undersökningar beträffande nadi-läsningar. Han ansåg att systemet var något genialt och originellt för indisk kultur. Fram till 1930-talet var nadi-kunskapen en förseglad bok även för de flesta hinduiska astrologer. Raman tyckte att nadi-läsarna baserade sina läsningar på den enorma astrologiska litteraturen. Enligt den lärde Parasara var alla skrivna på sanskrit i form av sutras (verser).

Enligt Raman var det bästa systemet baserat på 36 tantra nadis där var och en av dem bestod av 1,588.320 astrologiska kartor. Dessa upprepas vart 360de år. En annan teori är att kshudra devatas (änglar, andliga väsen) ger information om personen vidare till nadi-läsaren.

"Förutsägelsernas riktighet beror på den intensitet med vilken ritualerna utförs samt på läsningen av mantras för att blidka (THE DEVATA)" skrev Raman i tidningen Hinduism Today.

Tusentals palmblad är spridda över hela landet – känt som Nadi Grantha i söder och Bhrigu Samhita i norr. Dessa är skrivna av sju rishis: Agasthya, Kausika, Vyasa, Bohar, Bhrigu, Vasishtha och Valmiki. Subburathnam förklarar: "Bladen förmedlar förutsägelser för alla utan tanke på tillhörighet vad beträffar kast, trosbekännelse eller nationalitet. Agasthyas förutsägelser är skrivna på tamilspråket". De blad som finns hos dagens nadi-läsare i söder tillhörde Kung Sarabhoj, en Maratha regent över Tanjavur. Bladen började att förstöras med åldern och därför anställdes lärda män för att översätta de gamla tamil- och sanskrit-skrifterna och överföra dem till nya ola (palmblad). Dessa skrevs på vatta ezathu, tamilskrift, med ett skarpt nagelliknande instrument kallat ezuthani. Nadi-läsarna bibehåller dessa blad genom att gnugga med påfågelsolja vid gynnsamma tillfällen. Somliga av originalbladen finns fortfarande bevarade hos Saraswathi Nilayam i Tanjavur.

Senare när britterna lämnade Indien tog de med sig ovärderliga manuskript över vetenskap, auyrveda och astronomi. Astrologiska manuskript lämnades kvar, vilka senare auktionerades bort. En samling astrologer (valluvars) från Vaitheeswaran Koil i Tanjavur köpte dem och gjorde nadi-läsningar till ett yrke som endast kunde ärvas. B Raju, en nadi-läsare som hör hemma på denna plats och har satt upp satt upp Sri Kausika Mahasiva Nadi Jothida Nilayam i Delhi, säger: "Nadi-läsare från våra hemtrakter har satt upp centra över hela landet". Men varje center arbetar oberoende av varandra.

Men hur görs läsningarna? I sin bok Nadi Astrology, säger Chandulal S Patel: "Det finns nadis av olika typer. En del nadis läser en persons hela livshistoria och utgår från astrologi. I sådana fall är föregående och framtida händelser till en viss del felaktiga. Nadi-läsarna är genuina astrologer.

"En annan typ av nadi-läsare sägs ha kontroll över kshudra (enkla eller låga) sadhana mantras. De använder ofta klärvoajanta krafter för att göra horoskop från handens insida och i många fall är ej inkarnerade varelser såsom naturandar engagerade i att ge information. Denna sadhana, Karna Pishachi, berättar i örat för läsaren vad som skett i det förgångna och detta förmedlas vidare till kunden. Allt stämmer, men då det gäller framtiden misslyckas man bedrövligt".

Både Subburathnam och Raju misstycker. "Våra läsningar är till 100 % riktiga. Många av våra nöjda kunder tar med sig sina vänner och släktingar för läsningar. Det är inte fråga om tantra eller mantra. Vi läser vadhelst som finns skrivet där och om bladet inte hittas så säger vi det," säger Subburathnam. "Vi tar inte betalt förrän kunden är fullt nöjd", tillägger Raju.

Skeptiker argumenterar och säger att astrologen ställer många frågor och sedan lägger ihop två och två. Subburathnam förnekar beskyllningen. "Ja vi ställer några frågor till kunden för att kunna lokalisera det rätta bladet, men kunden behöver bara svara med "ja" eller "nej". Han förnekar inte att falska läsare har spritt sina tentakler över hela landet för att tjäna pengar.

I Hoshiarpur, där Bhrigu Samhita-läsare är koncentrerade, gör läsaren ett horoskop på tiden då Du kommer för en konsultation och sedan fortsätter han att leta efter det blad som korresponderar med horoskopet, vilket kan ta timmar.

Det finns tretton kapitel eller Kandams i Nadi Shastra som vart och ett behandlar ett visst ämnesområde i kundens liv. Kunden kan själv välja vad hon/han vill höra. För lokalbefolkningen kostar en grundläsning Rs 150 och för utomstående kostar det litet mer då översättning tillkommer. Varje ytterligare kapitel eller Kandam kostar Rs 150. Rajus konsultationskostnad ligger på Rs 500.

Subburathnam använder många nadi-läsare och skrivare, vilka skriver ner översättningarna åt kunderna och hjälper översättarna. (Översättningar finns på engelska, hindi, telugu och malayalam). Förutsägelser och guidning av pariharams (botemedel) ges för en period av två år. Många anser att pariharams endast är en inkomstbringande gimmick. Subburathnam håller inte med. "Vi läser pariharams endast om vi blir ombedda. Dessutom är de flesta botemedlen mycket enkla som till exempel att besöka tempel, ge mat åt fattiga, ge gåvor till nadi-läsaren eller att bära talismaner. Men detta är frivilligt".

Vad som än må vara sanningen så testas Ditt tålamod i de långa köerna hos nadi-läsarna. Om Du är intresserad av en konsultation, så är det bättre att beställa en tid för möte. Ett möte med ödet!

B Raju i Delhi säger: "Om vi misslyckas med att hitta en kunds blad, så refererar vi till Sukshma Nadi, som ger mindre förutsägelser. 

Kapitel / Kandam

Innehåll:

Kapitel I: Kundens namn och andra detaljer, hennes/hans föräldrar, make/maka, yrke, barn och framtida förutsägelser.
Kapitel II: Pengar, ögon, familj, utbildning och tal.
Kapitel III: Hur många syskon, relationen med dem.
Kapitel IV: Moder, hus, fordon, land och liknande frågor.
Kapitel V: Barnen och deras framtid, orsaker till barnlöshet, botemedel.
Kapitel VI: Sjukdom, fiender och rättsfall, åtgärder.
Kapitel VII: Äktenskapsår, namn, ascendent, brudens eller brudgummens planetpositioner, framtida liv med maken eller makan.
Kapitel VIII: Levnadsålder, olyckor och faror i livet, ålder, månad, datum, dag, tid, stjärna, ascendent och plats för dödens inträffande
Kapitel IX: Förutsägelser beträffande fadern, rikedom, besök i tempel, lycka, böner genom heliga män, välgörenhet.
Kapitel X: Yrke, byte av plats, bra och dåligt.
Kapitel XI: Behållning och andra äktenskapet.
Kapitel XII: Utgifter, utlandsbesök, nästa födelse, uppnådd frälsning.
Kapitel XIII: Santhi Pariharam – föregående födelse, begångna synder, botemedel för att ta bort effekterna av begångna synder i föregående liv.

Översättning av Lilian M Johanson av en artikel på engelska om Livets Blad av Shoba Naidu

BESTÄLL HÄR

PALMBLADSASTROLOGI - Resa till Indien för Nadiastrologi 1-15 Maj 2012

Anmälan senast 10:e April 2012


PREMASAGAR Publishing
Box 129 161 26 Bromma Sweden 
Tel: 0735 513997
Postgiro: 39 61 68-7 Märk med Argon Navis 
Email:
elanra55@yahoo.com


 

32408df3sf