PREMASAGARLIGHT

English

Topics

Föredrag

Resor

Travels

Kurser&

seminarium

Personliga

konsultationer

Nadi

astrologi

Order

Korrespondans

kurser

Order

DVD/CD/Böcker

Navaratana

Jewellery

Order

AndersB

Johansson

Home

 

Nedanstående kurser kommer att starta 15 jan 2012. Anmälan senast den 10 januari 2012.

Lärare: Anders B Johanson

 1. Vedisk Astrologi  

 2. Polaritetsterapi

 3. Regressionsterapi

 4. Vastu (Feng Shui)

 5. Tarot

 6. Numerologi

 7. Siriusmysteriet  

 8. Nadi Astrologi

 9. Pilgrimsresa till Egypten
   

Det kommer även att hållas en föredragsserie, där ovanstående ämnen ingår

 

För vidare information se under respektive kurs.

Vedisk Astrologi
1-årig utbildning
15 jan 2012.
Kostnad/år 24.000 SEK

Upplägg: 1 gång/vecka samt 12 helger

Läs mer här

 

Polaritetsterapi
1-årig utbildning
15 jan 2012.
Kostnad/år 24.000 SEK

Upplägg. 1 gång/vecka samt 12 helger

Läs mer här:

 Inbjudan

Principer och praktik

De sju principerna

Kursplan

The Key of Wisdom by Thot
 

 

Regressionsterapi
1-årig utbildning
15 jan 2012.
Kostnad/år 24.000 SEK

Upplägg: 1 gång/vecka samt 12 helger

Läs mer här:

Grundkurs

Vad regressionsterapin vill uppnå

Regression Therapy, Level 2

 

 

Vastu - indisk heminredning
1-årig utbildning
15 jan 2012.
Kostnad/år 24.000 SEK

Upplägg: 1 gång/vecka samt 12 helger

Läs mer här

 

 

TAROT
1-årig utbildning
15 jan 2012.
Kostnad/år 24.000 SEK

Upplägg: 1 gång/vecka samt 12 helger

Läs mer här engelsk text
Läs mer här svensk text

 

Numerologi
1-årig utbildning
15 jan 2012.
Kostnad/år 24.000 SEK

Upplägg: 1 gång/vecka samt 12 helger

 

Siriusmysteriet

Kommer att hållas på följande platser:

Stockholm

ADRESS I STOCKHOLM:

datum
15 jan 2012.
Begär email för varje månad

1)     8 helger på 2 år, 8 x 16 tim = 130 tim

Kostnad: 8 helger = 24.000 SEK

Läs mer här

 

Nadiastrologi
1-årig kurs
Kostnad: 24.000 SEK

Upplägg: 12 helger samt 3 tim/vecka

 

Efter avslutad kurs utdelas ett diplom.

Studiebidrag kan även erhållas.
 

För exakt kursinnehåll och betalning v g kontakta Anders enl nedan.

Anmälningar till kurserna bör göras så tidigt som möjligt och helst 5 dagar före kursstart 2009.

 

Premasagarlight Publishing & Travel
Postal address:
Box 129 16126 Bromma Sweden
Visiting address: S:t Eriksplan, Stockholm City

Email: elanra55@yahoo.com
Internet: www.premasagarlight.com
For t
erms of donation, please E-mail


 

 

 

 


PREMASAGAR Publishing
Box 129 161 26 Bromma Sweden 
Tel: 0735 513997
Postgiro: 39 61 68-7 Märk med Argon Navis 
Email:
elanra55@yahoo.com