PREMASAGARLIGHT

English

Topics

Föredrag

Resor

Travels

Kurser&

seminarium

Personliga

konsultationer

Nadi

astrologi

Order

Korrespondans

kurser

Order

DVD/CD/Böcker

Navaratana

Jewellery

Order

AndersB

Johansson

Home

SEMINARIER 2009-2010

 

Siriusmysteriet 

Weekendseminarium
Regressionsterapi-Reinkarnation

 


Siriusmysteriet

8 SEPARATA SEMINARIER
I
GÖTEBORG

STOCKHOLM, KÖPENHAMN
2011-2012
med Anders B Johanson, Ph.D.

ADRESS I STOCKHOLM:
På Ekerö
datum
15 okt 2011
samt nystart
15 jan 2012


                SFINXENS GÅTA
· Vem är jag?
· Varifrån kommer jag?
· Vart är jag på väg?
· Vad är min uppgift?


TEMA:        Människans utveckling från Sirius, Vega och Lyran.
        Jordens 12 dimensionella rum.
        Ingången till Femte Dimensionen.

DATUM:        Sista helgen, ca var tredje månad.
Start i Göteborg,
    Start i Köpenhamn
 Start i Stockholm

FÖREDRAG:    Ett föredrag kommer att hållas fredagen före seminariet.
        Kl 19 - 21.30. (V g ring för adress, meddelas även vid seminarieanmälan)

INTRÄDE:  


SEM. KOSTNAD:   

Det kommer att bli 4 seminarier per år; ca var tredje månad med start i maj 2000
Seminarierna är inte ordnade efter svårighetsgrad och du kan därför ta dem i den ordning
som passar dig, men för att få ett diplom så måste du ha deltagit på alla 8 seminarier.

REGISTRERING:    

Var god fyll i en separat registreringsblankett! Plats och tid för sem. meddelas vid anmäla


· Vem är jag?
· Var kommer jag ifrån?
· Vart är jag

Vart är jag på väg


TITEL
Sambandet mellan Atlantis - Egyptens tempel - Pyramider - Stargate - den 5te dimensionens Ljuskropp - Mer-Ka-Ba andning upp till den 12te dimensionen - Självförverkligandet och sambandet till det Högre Självet "JAG ÄR" Närvaron.


UTBILDNING
Utbildningen består av åtta separata seminarier, som kommer att hållas ungefär var tredje månad under lördag - söndag mellan kl 09.00 - 18.00 med pauser för te och lunch.


SYFTE
Pedagogiska självinstruktiva studier. Litteratur på engelska. Arbetsböcker inkluderar ämnen som filosofi, metafysik, parapsykologi, reinkarnation, UFO, utomjordiska kulturer, astronomi, astrologi, yoga, meditation, stjärnresor, helig geometri och livets blomma (flower of life) en videofilm.

Studierna kommer att leda till att du kan arbeta som esoterisk reseguide på många plan.
Samt leva ett mera meningsfullt liv i nuet med full kunskap om alla dimensionerna.

För en djupare inblick och förståelse rekommenderar vi våra resor till olika kraftplatser i världen. (V g se separat information, under resor/tours).


DIPLOM
Du får ett diplom då du deltagit på alla åtta seminarier.


PROGRAM
För ett mer detaljerat program, var god se under beskrivning av de åtta olika seminarierna


EKONOMI
Du har möjlighet att betala seminarierna enligt följande:


1. Donation vid varje seminarium, senast sju dagar innan.

2. Vid donation av 2 seminarier lämnas 5 % rabatt.

3. Vid donation av 4 seminarier lämnas 8 % rabatt.

4. Vid donation av 8 seminarier lämnas 12 % rabatt.


Vid donation för litteratur och annat material (ej resor), får du 10 % rabatt om
du donerar för 8 seminarier i förväg.


STUDIERESOR TILL OLIKA KRAFTPLATSER 2010

ENGLAND    1 - 14 augusti  från valfri plats i Norden

PERU, Inti Raymi    25 juni - 9 juli från valfri plats i Norden

EGYPTEN    21 - 31 oktober från valfri plats i Norden

Priserna är baserade på 20 passagerare och måste kanske justeras
om antalet deltagare blir lägre.

För vidare information om resorna se under resor/tours.eller
ring 073-5513997
STUDIEHJÄLP
Dataprogram

1. CD-ROM    Stargate             250 SEK i donation

2. CD-ROM    Ancient Wisdom        295 SEK  i donation

3. Disk        The Sky Astronomy Program     175 SEK  i donation

4. Disk        Vedic Astrology Program         200 SEK  i donation

5. CD-ROM    Pistis Sofia, Metatrons hemsida    175 SEK  i donation
        med bilder från Mexico, Peru och
        Egypten "The Hall of Gods"


LITTERATUR: kan ev. köpas från Argon Navis
1. The Keys of Enoch             James Hurtak
2. Sacred Alphabet of the Heart        Dan Winter
3. The Sirius Mystery             Robert Temple
4. We, the Arcturians             Norma Milanovich
5. Sacred Journey to Atlantis        Norma Milanovich
6. The Complete Ascension Manual        Joshua D Stone
7. Constellation Tarot            M K Greer
8. You Are Becoming a Galactic Human    Sheldon Nidle
9. The Twelfth Planet             Zecharia Sitchin
10. Earth                 Barbara Marciniak
11. The Egyptian Miracle             Schwaller de Lubicz
12. The Orion Mystery             Robert Bauval/Adrian Gilbert
13. The Sirius Connection             Murry Hope
14. The Sign and the Seal             Graham Hancock
15. The Vision of Hermes             E Schouré
16. The Pleiadians             Barbara Marciniak
17. Initiation into the Great Pyramid        Earlyne Chaney
18. In Search of Secret Egypt        Paul Brunton
19. The Winged Pharaoh             Joan Grant

ARBETSBÖCKER
1. Coloring Book on Sacred Geometry
2. Tarot Work Book            M K Greer

BILDER AV DE UPPSTÅNDNA MÄSTARNA (A4-format)
El Morya        Khutumi         Sananda
Nada        Ashtar         Zoser
Rama        St Germain         Great Divine Director
Maha Chohan    Djwhal Khul         Michael

VIDEO FILMER (kan ev. köpas från Argon Navis)
1. Flower of Life             Drunvalo Melchizedek
2. Sacred Geometry            Dan Winter
3. Mars Mission            Richard Hoagland
4. Secret of Egypt            Omar Sharif / M Lerner
5. Secret of the Sphinx             John Anthony West
6. Dolphins on Bahamas (USA)        Argon Navis
7. Fifth Dimension            Norma Milanovich
8. Mysteries of the Crop Circles        Mikael Heseman
9. Are We Alone?             Zecharia Sitchin
10.Galactic Human             Sheldon NidlePRESENTATION AV DE ÅTTA SEMINARIERNA
AV ANDERS B JOHANSON PHD


SEMINARIUM I

JORDENS ANTIKA HISTORIA,
Ezekiels vision,
Förbundsarken - Egypten - Pyramiderna - Zoser,
De sju initieringarna, Hermes, Melchizedek,
Kungens Kammare i den Stora Pyramiden "El Gize", Isis,
Sirius, Sfinxen, Vattumennans Tidsålder,
Arken - Ankhen - Caduceusstaven,
Peru, Atlantis


SEMINARIUM II
ESOTERISK ANTIK FILOSOFI OCH PSYKOSOFI

Sju kroppar - Sju chakras,
Astrologi, Numerologi, Tarot - Livets Träd,
DNA-koden, Reinkarnation, Högre Självet, Kala Chakra,
Regression - Hur du kan få kontakt med ditt Högre Själv och minnas alla tidigare liv på Jorden såväl som på andra planeter och solsystem.
Stjärnfödd - Vägen till kosmiskt Kristusmedvetande.


SEMINARIUM III
MÄNNISKANS PLATS I UNIVERSUM OCH HENNES UTOMJORDISKA SLÄKTVÄGAR
Filmen "Hangar 18", Pyramider, Språk,
Filmen "Chariots of the Gods" (Gudarnas Vagnar) av Erik von Däniken - info.
"Beyond Tomorrow" - bok från Astara,
UFO - Stjärnfödd, Plejaderna, Sirius, Vega, Zeta Reticuli, mars,
Atlantis, Kristalltempel och Pyramider,
Lemurien, Kristalltempel och Pyramider,
Hyperborien, Kristalltempel och Pyramider,
Minnet i DNA-koden, ca 13-52.000 år tillbaka, nu omprogrammerad av
föräldrarasen 1972-1992.
11:11 Dörr till Nya Dimensioner, Yoga, Meditation, Kreativ Visualisering,
Regression, Stjärnresor.


SEMINARIUM IV
NYA BEHANDLINGSFORMER - HUR VI UPPTÄCKER VÅRT PROGRAM I DNA-KODEN IDAG OCH DESS OMPROGRAMMERING.
Diet, Yoga, Hälsa, Behandlingar, Kristaller,
Kopparpyramider, Musik, Konstnärliga övningar, Helig Geometri,
Regression, Den interdimensionella strålen till Jordens Centrum och till Sirius samt Plejaderna.
Hur vi minns alla liven i programmets olika nivåer:
JAG - SJÄLV - GUD
DNA-KODENS TRE NIVÅER:
a) Det Undermedvetna Jaget - Kvinnan
b) Det Medvetna Jaget    - Mannen
c) Supermedvetandet - Barnet

Genom de sju pyramidresorna
1. Key to Inner Space    - Michael Stearns
2. Planetary Unfolding - Michael Stearns
3. Atlantis Angels - Michael Stearns
4. Crystal Illumination - Aeoliah
5. Angel Love - Aeoliah
6. Inner Sanctum - Aeoliah
7. City of On - Mitisha

Lördag
a) Nya metoder
b) Pyramidresor
c) Regressioner - stjärnresor
d) Polaritesterapi

Söndag
e) Pyramidresor
f) Metoder ett år framåt
g) Nya seminarier, kurser
h) Resor till esoteriska kraftplatser

Egypten, Peru, England, Mexiko, USA (New Mexico, Colorado, Arizona, Utah)

Avslutning
1. Frågor och Svar
2. Hur fortsätter vi? ….
3. Grupp (12 st) Interkontinentala resor.
4. Videokassetter
5. Böcker
6. Adressregister


SEMINARIUM V
MONADEN - 144 ASPEKTER AV "JAG ÄR" NÄRVARON.
MÄNNISKANS MULTIDIMENSIONELLA "JAG".
KONTAKTEN MED DET HÖGRE SJÄLVET.
AVKODNING AV PROGRAMMET FÖR ÅTERSTÄLLANDE
AV HELHETEN


Experiment och forskning
Pyramiden, Dorje, Ankh,
Förbundsarken, Hermes stav

Dina minnen på tre olika medvetandenivåer och hur du kan komma i
kontakt med din DNA på sju nivåer och med Jordens magnetiska rutnät genom Merkaban. Din Ljuskropp i Jordens alla energier.


SEMINARIUM VI
DEN KOMMANDE GYLLENE TIDSÅLDERN

Vårt urgamla arv i solsystemet när ridån går upp och vi minns vårt multidimensionella ursprung. När vi avkodats och återfått vår själ/ande och
Ljuset i vårt Högre Själv "JAG ÄR".

Kosmisk hierarki, Den Stora Centralsolens Order,
Galaxer - Universa,
De 24 Äldre, Elohims, Galaktiska Råd.

Vårt Solsystems råd på:
Planeten Saturnus

Representanter, Gamla Tider, Galaktiska Mästare,
Solsystemens Mästare, Planeternas Mästare,
Lord Monka, Lord Soltec,
Lord Ashtar, Lord Jesus Christ


SEMINARIUM VII

Lördag
Drömmar in i framtiden till år 2900 AD,
Vattumannens Riddare, Uppståndna Mästare inom det

Vita Brödraskapet, Röda Handens Order vid Titicacasjön i Peru.
Sfinxorden, Seraphis Bey i Luxor, Egypten,
Dimensionella vakter i ett solsystems 12 dimensioner,
Enok, Melchizedek, Metatron, Ärkeänglar, De Sju Strålarna,
Elohims, Det 8de - 9de chakrat på Jorden,
Solsystemets Regering, DNA-familjen från Sirius, Regulus, Alpha Centauri,
Antares och Lyran

Söndag
Det Plejadiska Imperiets fall 10.000.000 BC,
Världens mytologiska bilder gjorda i sten och samstämmigheten mellan Maya,
Aztec, Inka, Hopistammen i USA och Dogonstammen i Afrika såväl som stjärnkulturen. Altheas besök på planeten Mars och Jorden 230.000 år BC.
Skapandet av Edens Lustgård i Mesopotamien av Anakis. Elohims och
människans fall.
DNA-kodens urkoppling från det kosmiska minnet och den eviga tidsströmmen.
Suvujas surfare.


SEMINARIUM VIII

Lördag
Esoteriska ämnen
Jordens ingång i den Femte Dimensionen
"Ascension" (Uppstigningen) - Den Stora Utmaningen

Meddelanden från de Uppståndna Mästarna: Sananda, Kuthumi och St Germain.

Söndag
"Ascension" eller den Sjätte och Sjunde Initieringen.
Invokation av det Vita Ljuset. Den Violetta Flamman,
Healing, Assistans vid Planetarisk Transformation,
Det Vita Brödraskapet, Enoks Nycklar

 

PREMASAGAR Publishing
Box 129 161 26 Bromma Sweden 
Tel: 0735 513997
Postgiro: 39 61 68-7 Märk med Argon Navis 
Email:
elanra55@yahoo.com