PREMASAGARLIGHT

English

Topics

Föredrag

Resor

Travels

Kurser&

seminarium

Personliga

konsultationer

Nadi

astrologi

Order

Korrespondans

kurser

Order

DVD/CD/Böcker

Navaratana

Jewellery

Order

AndersB

Johansson

Home

WEEKENDSEMINARIER 2011-2012

 

 

WEEKENDSEMINARIUM MED REGRESSIONSTERAPI - TIDIGARE LIV 

ANDERS B JOHANSON Ph.D - Presentation.

Dr Johanson has a Bachelor Degree in chemical process engineering and a PhD in religion and metaphysics. He studied ayurvedic and herbal medicine, the use of gemstones in therapy and vedic astrology in Punjab , India . He received a teacher and therapy degree in polarity therapy in Rio Caliente , Mexico and Toronto , Canada .  

He is an internationally known lecturer, astrologer, consultant, teacher and tour guide. He has a unique ability to perceive people and guide them along the decision-making path towards optimal personal, health and professional growth.

Teacher:  In Sweden he taught chemistry, physics, math, process engineering and instruments at Åsö College in Stockholm . He has taught polarity and regression therapy, nutrition, yoga and astrology in Sweden , USA , Holland , Switzerland and France . In USA he was the director and founder of Astro Dynasty, an institute that promoted, taught, consulted and sold astrological computer programs and gave service to professional astrologers as well as did research in Hindu Vedic Sidereal Astrology. In Sweden he founded Argon Navis and continued his work and research.

Anders is available for lectures on request. He is very well versed in the esoteric, metaphysical, philosophical and health field. Please ask for a list of topics.

Consultant:   Anders gives both private and professional consultations as well as education in Vedic Astrology.

Therapist:   Anders also works as a therapist and gives treatments in polarity including nutrition. He also works with past life therapy “regressions” in order to find and solve problems in this life originating from a past life.

Author:  Anders has authored three books: “The Hindu Vedic Astrology Manual”, “The Instruction Book for the Hindu Vedic Astrology Computer Program”, and “Data Entry on the Vedic Master”.  

Tour Guide: Anders has worked as an esoteric tour guide to power places in: Egypt , Peru , India, England, Mexico, USA and Greece among other countries.  

Internet:  Argon Navis has an own web page on the net: http://www.premasagarlight.com

Premasagarlight Publishing & Travel
Postal address:
Box 129 16126 Bromma Sweden
Visiting address: S:t Eriksplan, Stockholm City

Email: elanra55@yahoo.com
Internet: www.premasagarlight.com
For terms of donation, please E-mail

Presentation av vad regressionsterapi vill uppnå

Stiftelsen argon navis found  arbetar med regression - reinkarnationsterapi för att frilägga minnen, känslor tankar och bilder och upplösa spänningar som idag kan gestalta sig som kroppssjukdomar eller andra problem.

Vår erfarenhet av de senaste 5 årens praktik har också visat att talanger och andliga tillgångar frigörs, en personlighetsutveckling med uppnående av hälsa och vitalitet, livsglädje och kontakt med det Högre Jaget och helheten nås.

Liknande insikter har terapeuter genom forskning i USA också nått. T ex Elisabet Kübler Ross, Raymond Moody, Helen Wambach, Edith Fiore, Kenneth Ring. Dessa är också etablerade författare som utforskat sambandet mellan människans undermedvetna och tidigare liv - upplevelsernas betydelse.

Genom praktiska upplevelser av sambandet mellan det undre och högre medvetande som finns lagrat i varje cell av vår kropp kan vi komma i kontakt med minnesbilderna av en lång rad av reinkarnationsupplevelser på denna planet och andra planeter i andra solsystem.

Dessa erfarenheter ligger latenta på olika nivåer av medvetande tillstånd som människan aldrig erfar i sitt normala sinnestillstånd som oftast innefattar ett begränsat antal erfarenheter genom de fem sinnena i den 3-dimensionella världen.

Genom den 4:e dimensionen ”vårt inre” har vi nu en ökad möjlighet att komma ihåg vårt ursprung, mål och mening med vår existens.

För att hjälpa klienten på bästa sätt, gör vi alltid en intervju innan behandlingen påbörjas. De tolv olika momenten i en tidigare-livupplevelse

1.      Tidigare-livupplevelsen är vanligtvis visuell

2.     Tidigare-livupplevelsen tycks leva sitt eget liv

3.     Bilderna ger en märklig känsla av igenkännande

4.     Försökspersonen identifierar sig med en enda individ

5.     Känslomässiga upplevelser från det tidigare livet kan återupplevas under en regresson

6.     Händelserna från  tidigare liv kan betraktas från två olika perspektiv: från det vanliga subjektiva perspektivet eller från ett ut-ur-kroppenperspektiv

7.     Upplevelsen speglar ofta aktuella förhållanden i personens liv

8.     Regression kan efterföljas av verklig psykisk förbättring

9.     Regressionen kan påverka fysiska sjukdomstillstånd

10.  Tidigare-livupplevelser dyker inte upp i kronologisk ordning utan i enlighet med deras betydelse för patienten

11.   För varje gång blir det allt lättare att utföra en tidigare-livregression

12.De flesta tidigare liv är mycket alldagliga  

 

Anmälan till Argon Navis:

 

 

Kursnamn                                                                                       Datum

 

 

Seminarium                                                                                    Datum

 

 

                                                                                                                                      

Samtidigt med anmälan betalas en anmälningsdonation på       450 KR  1 Feb 2010      

SENAST före kursstart/avgång vid resa betalas resterande belopp  

       

Premasagarlight Publishing & Travel
Postal address:
Box 129 16126 Bromma Sweden
Visiting address: S:t Eriksplan, Stockholm City

Email: elanra55@yahoo.com
Internet: www.premasagarlight.com
For terms of donation, please E-mail

 

 

                                                            

 

 

 

 

Vid donation var noga med att ange vad du betalar för och ditt fullständiga namn och adress.

Namn

 

Adress                                                                                                               Postnummer                                                   

 

Ort                                                                                                                     Telefon

 

Epost

Namnteckning


Anmälan är bindande
 

E-mail till elanra55@yahoo.com      www.premasagarlight.com

 

 


PREMASAGAR Publishing
Box 129 161 26 Bromma Sweden 
Tel: 0735 513997
Postgiro: 39 61 68-7 Märk med Argon Navis 
Email:
elanra55@yahoo.com