PREMASAGARLIGHT

English

Topics

Föredrag

Resor

Travels

Kurser&

seminarium

Personliga

konsultationer

Nadi

astrologi

Order

Korrespondans

kurser

Order

DVD/CD/Böcker

Navaratana

Jewellery

Order

AndersB

Johansson

Home

 

KORRESPONDENSKURSER
 

Se spännande bilder i GALLERY OF ANCIENT EGYPT


INDISK VEDISK ASTROLOGI

KURS 1 ÅR
korrespondens

NYHET: Onlinekurser startar dagligen!

3, 6, 9 eller 12-månaderskurs enligt överenskommelse!

Lärare Anders B Johanson, PhD

Teori del 1: Esoterisk Astrologi

1.        Numeriska och alfabetiska principer och tabulationer
Numerologins symbolik – Astrosofi

2.        De sju världarna. Planeter, dagar, siffror, alfabetet, födelsedag,

3.        Sol – måntecken och ascendenten.

4.        Nummerologi I : Idéer – principer – mental, astral och

5.        fysisk kropp – själsrelationer – öde – verklighet – ledande nummer och temperament.

6.        Nummerologi II: Namn – födelsedagsanalys – utveckling före födelsen – levnadsväg ödesnummer, himmelsk syntes.

7.        Spirituell astrologi – målet med själens inkarnation – ankomst från planet eller värld – medvetenhet. Husen för detta, nästa och förgående liv.

8.        Transcendental Astrologi – föregående livs kvaliteter, existens. Karma - föregående liv – nuet – framtiden. De 12te huset i födelsehoroskopet.
Härskare för dekaner, stjärna, tecken mm.

9.        Diagram över andens och materians symbolik. Källan till de 2 zodiaksymbolerna. Sambandet mellan själen och horoskopet.

10.     Sambandet med kalendern och planetariska vibrationer – timmen – dagen – månaden och året. Erfarenheter – levnadsvägen.

11.     De sju världarna med planetariska, numeriska och alfabetiska motsvarigheter i relation till människans kroppar, aura och föregående liv.

12.     Syntes – framställning – diagram – horoskop och tabeller. 

Teori del 2: Indisk Vedisk Astrologi

1.        Introduktion, astronomi, astrologi, Astrosofi. – Vediska Skrifterna

2.        Zodiaken och solsystemet. Planeterna, astrosofin. – Jyotish – Ljusets Vetenskap

3.        Planeter, tecken och konstellationer. Solvarv och månvarvsmånader, astronomi.

4.        Planeternas naturliga egenskaper del 1, astrologi - Grahas

5.        Planeternas egenskaper – del 2.

6.        Hur man ställer ett horoskop, efemerider och hustabeller. - Chakra
Konstruktion av huskaspar. - Bhavas

7.        Hur man får fram planeternas longituder med Lahiris och Krishnamurtis efemerider.

8.        Husen och deras betydelse. Ascendenten. Tecken och månpositionshoroskop.

9.        Planetära styrkor och modalpositioner. De större och mindre planetperioderna i Vimshottari Dashasystemet

10.     Födelseeffekterna i olika stjärnkonstellationer och yogas. – Nakshaktras.

11.     Effekterna av olika Ascendenter och månpositionshoroskop. - Lagnas

12.     Effekterna av planeter i olika tecken. – Rasi.

13.     Effekterna av planeter i olika hus. - Bhavas

14.     Effekterna p g a lordskap av olika hus och planeter.

15.     Goda och dåliga planeter för olika Ascendenter. - Lagna

16.     Hur man tolkar ett horoskop 16 st i Indien

17.     Allmänna effekter av huslordar i olika hus.

18.     Månens Nord – Sydknut (rahu & ketu) och deras betydelse.

19.     Tolkning av horoskop. Ledande principer.

20.     Jämförande betydelser av Ascendenter i födelsehoroskopet och Ascendenter i månpositionshoroskopet.

21.     Goda och dåliga planetkombinationer i ett horoskop och deras effekter.

22.     Resultatet av de 9 större planetperioderna. Framtidstolkning.

23.     Syntes av olika tolkningsgrunder. Systembedömning. –Jyotish Acharya 

Hindu Vedic Astrology Manual-läroboken 340 sidor 27 kapitel -27 kursbrev

 

Presentation av kursboken Hindu Vedic Astrology Manual 395 kr. Efemerider tillkommer + litteratur

Författare: Anders B Johanson Ph D

Astrologen och författaren Anders B Johanson har forskat i Indiens oerhört rika filosofiska arv och har på ett enkelt sätt samlat den astrologiska kunskapen som praktiserades av Brahminer och Rishis samt av Sanat Kumara vilken införde KALA CHAKRA eller vetenskapen om tiden.palmblads astrologi skriven för 5000 år sedan –hela ditt liv i tummavtrycket dina föregående liv beskrivna i detalj samt framtida liv se artikeln on brighu nadi nadi samt Shiva parvarti agasthiya från tamil nadu 1600 svenskar samt europer har akt med anders i indien till templen och bibliotek.

Du får lära Dig hur man konstruerar de fem födelsehoroskopen och hur man tolkar dem. Vi går igenom tecknen, hus lordskap, yogas, fixstjärnor, måntecken och Navamsa. På så sätt kommer du fram till en människas födelsekarma. Från själens förråd av föregående liv har du nu fått en bild som avspeglar sig in i detta liv med olika karma. Med hjälp av Vimshottari Mahadasha –systemet får Du lära Dig att rita och genom exempel kommer du att kunna tolka framtiden även tidsmässigt (120 år).

I denna manual finns en djup källa av visdom och praktiska modern filosofi baserad på uråldrig kunskap i exemplifierad form. Totalt 245 sidor, 134 bild och grafiksidor, artiklar n om vastu indisk vedisk arkitektur hur man bygger sitt hem efter sitt horoskåp med själens balans som primär grund för sitt liv. siddha medcin samt vediska astrologi dataprogram och mycket mer intressant.

samt se även www.premasagarlight.com 16 nya böcker samt video och dvd samt cd till försäljning efter 25 års resor med Anders B Johanson bland templen samt pyramidkulturer jorden runt.

 maha rishi brighu inkarnationa av maha vishnu författare till akasha krönikan

 Kursinformation

NYHET: Onlinekurser startar dagligen!

3, 6, 9 eller 12-månaderskurs enligt överenskommelse!

Donation per år 12.000 kr inkl 2 böcker sv + eng samt cd skiva med program

Anmälningsdonation:  3700 kr

ENGLISH TITLES:

1  THE HINDU VEDIC ASTROLOGY MANUAL -  JYOTISH VEDANTA . 

2  HOW TO READ THE HINDU VEDIC ASTROLOGY LIFEREADING  - AND  REINCARNATION 

3  THE PALM LEAF READINGS  OF NAADI WRITER MAHA RISHI AGASTHIYA

4  THE TRUE ESOTERIC TAROT AND KABBALAH PATH ON THE TREE OF LIFE

5   FENG SHUI AND INTERIOR DESIGN IN CHINESE ASTROLOGY

6  THE VASTUU SHASTRA AND DESIGN IN VEDIC ASTROLOGY –  JYOTISH GANAM

7   THE TRUE ART OF BEING ALIVE AND HEALTHY WITH POLARITY THERAPY AFTER 30 YRS OF EXPERIENCE - NO EGGS , MEAT, FISH, FOWL, DRUGS NOR LIQUOR NOR  TOBACCO - FOR HEALTH AND BEAUTY.

 8 THE REGRESSION THERAPY OF PAST LIVES AND HOW TO REMEMBER ANY REINCARNATION RECORDED IN THE WHEEL OF SAMSARA .

9 THE TRUE ART OF PYRAMID BUILDING IN EGYPT , MEXICO, PERU, BOLIVIA AND CAMBODIA, BY ANTIGRAVITY DESIGNS FROM CELESTIAL BEINGS FROM THE STARS AND THOT THE ATLANTEAN. 

SWEDISH  TITLES: 

   1        EN AUTOBIOGRAFI AV EN YOGI – YOGANADA

2        GUDS LILA – VEDISK FILOSOFI OCH KOSMOLOGI,  VASTU OCH JYOTISH

3        NADIASTROLOGI  OCH PALMBLADSLÄSNINGAR I SHIVA TEMPEL I TAMIL NADU, INDIEN
    UNDER   5000 ÅR

4        FENG SHUI OCH DESIGN I KINESISK ASTROLOGI  BAZIK OCH BAQUAN 

5        INDISK DESIGN I VASTU SHASTRA SAMT VEDISK ASTROLOGI FÖR HARMONI I HEM, HUS OCH
    TRÄDGÅRD

6        POLARITETS TERAPI - KONSTEN ATT VÄLJA LIVET  OCH HÄLSOSAMT SOM VEGETARIAN I  MER
    ÄN 30 ÅR. SANNING - KÄRLEK- ICKE VÅLD - SAMT KOSMISK RESPEKT FÖR GUD OCH ALLA
    SJÄLAR PÅ PLANETEN

7        ANDERNAS HEMLIGHET – BRODER PHILIP - SVENSK ÖVERSÄTTNING - OM INKA-FOLKETS
    DOLDA KULTURSKATTER SAMT AKASHAKRÖNIKAN SKRIVEN I 65 MILJONER ÅR

8        HUR DU LÖSER DINA TIDIGARE LIVS PROBLEM I SAMSARA - ÅTERFÖDELSEHJULET -  OCH
    LEVER HÄLSOSAMT OCH I SJÄLSLIG  HARMONI GENOM REGRESSIONSTERAPI

9        SIRIUS- OCH ORION-MYSTERIET SKRIVET I VÄRLDENS PYRAMIDER I EGYPTEN-ELGIZE ,
    MEXICO-YUCATAN , PERU – BOLIVIA DEN BLÅ MÅNENS DAL, KINA - XI AN PROVINSEN,
    KAMBODJA - ANKOR VAT, SUDAN - ETIOPIEN SAMT KANARIEÖARNA

10      LIVETS TRÄD OCH TAROT  - VÄGEN I ASTRO-KABBALISTISK NUMEROSOFI - SJÄLENS VÄG HEM
    TILL  KÄLLAN - SKAPELSENS MYSTERIUM

11      PISTIS SOFIA,  DEN KVINNLIGA MYSTISKA VÄGEN TILL KUNSKAPENS ESSENS

12      JYOTISH VEDANTA, INDISK VEDISK ASTROLOGI SOM FRIGÖRANDE LIVSGUIDE  FÖR SUCCÉ
    OCH  LYCKA I ALLA LIVS BESLUT

 

Premasagarlight Publishing & Travel
Postal address: Box 129 16126 Bromma Sweden
Visiting address: S:t Eriksplan, Stockholm City

Email: elanra55@yahoo.com
Internet: www.premasagarlight.com
For terms of donation, please E-mail

 Skriftlig anmälan:              Se adress ovan. 

Skriv tydligt vilken kurs Du anmäler Dig till, namn och adress till Dig själv inkl födelsedatum, tid och plats du är född på

********************************************

 

Korrespondenskurs 1-7årig regressionsterapi och tidigare liv

NYHET: Onlinekurser startar dagligen!

3, 6, 9 eller 12-månaderskurs enligt överenskommelse!

Presentation av vad regressionsterapi vill uppnå

REGRESSION - GRUNDKURS

 Genom kontakten med den uråldriga visdomen som lagts fram av mästarna i Indien och Orienten presenterar Anders B Johansson en serie olika seminarier om hur vi kan se in i människan som kropp, själ och ande. Och förstå hur vi på ett naturligt sätt redan har en kanal inom oss för kommunikation med vårt Högre Själv.

 

Genom praktiska upplevelser av sambandet mellan det undermedvetna och det högre medvetandet, som finns lagrat i varje cell av vår kropp, kan vi komma i kontakt med minnesbildema av en lång rad av reinkarnationsupplevelser på denna planet och andra planeter i andra solsystem. Dessa erfarenheter ligger latent på olika nivåer av medvetandetillståndet, som människan aldrig erfar i sitt normala sinnestillstånd och som oftast innefattar ett begränsat antal erfarenheter genom de fem sinnena i den tre-dimensionella världen. Nu genom en modern återanvändning av en antik metod som fanns i gamla Egypten och Atlantis har Anders B Johansson demonstrerat en ny väg till öppnandet av det sjätte sinnet där tid och rum endast är koordinater i den fjärde dimensionen,vilken är en naturlig medvetenhetsnivå i djupet av vår själ.

Efter trettiosju år av forskning och undervisning, presenteras denna unika metod till självkännedom och förståelse av oss själva genom studiet av våra reinkarnationsbilder för att slutligen hitta kontakten med vårt Högre Själv och förstå livsuppgiften och livsmålet.  

Presentation av vad regressionsterapi vill uppnå 

Stiftelsen argon navis found  arbetar med regression - reinkarnatiosterapi för att frilägga minnen, känslor tankar och bilder och upplösa spänningar som idag kan gestalta sig som kroppssjukdomar eller andra problem.

Vår erfarenhet av de senaste 5 årens praktik har också visat att talanger och andliga tillgångar frigörs, en personlighets-utveckling med uppnående av hälsa och vitalitet, livsglädje och kontakt med det Högre Jaget och helheten nås.

Liknande insikter har terapeuter genom forskning I USA också nått. T.ex Elisabet Kubler Ross, Raymond Moody, Helen Wambach, Edith Fiore, Kenneth Ring. Dessa är också etablerade författare som utforskat sambandet mellan människans undermedvetna och tidigare-livsupplevelsernas betydelse.

Genom praktiska upplevelser av sambandet mellan det undre och högre medvetande som Finns lagrat I varje cell av vår kropp kan vi komma I kontakt med minnesbilderna av en lång rad av reinkarnationsupplevelser på denna planet och andra planeter I andra solsystem.

Dessa erfarenheter ligger latenta på olika nivåer av medvetandetillstånd som människan aldrig erfar I sitt normala sinnestillstånd som oftast innefattar ett begränsat antal erfarenheter genom de fem sinnena I den 3-dimensionella världen.

Genom den 4:e dimensionen ”vårt inre” har vi nu en ökad möjlighet att komma ihåg vårt ursprung, mål och mening med vår existens.

För att hjälpa klienten på bästa sätt, gör vi alltid en intervju innan behandlingen påbörjas. 

De tolv olika momenten I en tidigare-livpplevelse

1.       Tidigare- livsupplevelsen är vanligtvis visuell

2.      Tidigare-livsupplevelsen tycks leva sitt eget liv

3.      Bilderna ger en märklig känsla av igenkännande

4.      Försökspersonen identifierar sig med en enda individ

5.      Känslomässiga upplevelser från det tidigare livet kan återupplevas under en regression

6.      Händelserna från  tidigare liv kan betraktas från två olika perspektiv: från det vanliga subjektiva perspektivet eller från ett UT-ur-kroppenperspektiv

7.      Upplevelsen speglar ofta aktuella förhållanden I personens liv

8.      Regression kan efterföljas av verklig psykisk förbättring

9.      Regressionen kan påverka fysiska sjukdomstillstånd

10.   Tidigare-livupplevelser dyker inte upp I kronologisk ordning utan I enlighet med deras betydelse för patienten

11.    För varje gång blir det allt lättare att utföra en tidigare-livregression

12.De flesta tidigare liv är mycket alldagliga .

Förslag på litteratur:  

A series of books about the Higher Self Paul Brunton, Initiation Elisabeth Haich, Americans who have reincarnated Prof. Banjaree, Winged Pharaoh Joan Grant, Far Memory Joan Grant, Akashic Records Brighu, Out on a Limb Shirley MacLaine, Dancing in the Light Shirley MacLaine, The Lives of Alcyone A Besant/Leadbeter, Reincarnation Edgar Cayce, Autobiography of a Yogi Yogananda, Coming all the way back Raymond Moody, Reincarnation: The Phoenix Fire Mystery J Head/Cranston, Living your Past Lives Psychology of Past Life Regression Carl Schlotterbeck, Life before Life H Wambach, Death and Dying E Chaney, Life beyond Life The Evidence for Reincarnation Hans Holzer, Past Life Therapy Principals & Practice Norman/ Speagel, Towards the Light Melvin Morse, Voices from the Womb Edith Fiore, Embraced by the Light Betty Eadie, Not afraid of Death Damion Brinkeley, Heading towards Omega Kenneth Ring.

REGRESSION THERAPY – YEAR 2

Advanced Level including Philosophy outline and literature list. By Anders B Johanson

THE OMEGA STUDY

Book: Life Near Death

1. Presentation
Professor Kenneth Ring pages 19-32

2. Statistics pages 34-35
Gallup 20 % in USA = 160 million
of the total population

3. NDE (Near Death Experience) pages 35-47

NDE Experiences
NDE Awakening pages 48-81

Visions of the future
Global development pages 167-190

4. Analysis
Outline of questionnaire in the OMEGA Study pages 231, 234-247

Reply to own questionnaire. Do your own
bar chart according to the model in the book pages 248-263
THE OMEGA STUDY

Do your own interviews with 5 -10 different people
having had a NDE experience or similar.
Write a report.

5. Assignment
Create a new questionnaire according to the following:

6. Regression
information before you start e.g. address, phone, personal questions….
After the session is finished: 3, 6, 12 months later.
Write down an analysis schedule with the help of other techniques, e.g.:
Polarity therapy or other.
Yoga
Diet
Creative visualization
Pyramid with music
Mental and physical conditions: e.g. depression, phobias, fears, migraine, pains…
etc. continue with your own proposals

7. NDE the Future pages 215-233

8. Comments to Prophetical Visions pages 267-275

9. The Future
"Dreams of the Future" Chet Snow, H Wambach


10. Assignments:
Write down different comparisons.in report form and evaluate the samsara and reincarnation themes in the following.
Prophecies during the last 1000 years to 4000 AD

1 E.g. "Prophecy" a video by Richard Bach

2 Books by Edgar Cayce e.g. "Reincarnation"

 3 The French Seer Nostradamus
Video presentation and books

 4 The Mayan Culture
"The Mayan Time Factor" by José Arguelles Mandala

 5 Compare the prophecies in "Dreams of the Future" by Chet Snow past life regression studies 10000 people.  

The movies – 1 "Little Buddha" , and nr 27 yrs in Tibet and nr 3 kundun,  with Tibetan stories need to be seen and reviewed.  

6   Compare reincarnation stories in the moveis”  guests in the halls of death.”

7          The Orion code

8        The flower of life by Drunvalo Melchizedek

9          Wingmakers

10   Agasthia and shiva nadi reincarnation studies 5000 yrs  in indian temples by anders b johanson

11     The Egypt code

12    The lives of alcyone – leadbeater. Reincarnation studies during 1 million years since atlantis

13    2500 stories about “  Americans who have reincarnated” by prof banjare - India

If unsure of anything, please do not hesitate to discuss it with the teacher,
who will be happy to help you.


Regression Therapy Teacher: Anders B Johanson Ph.D.

 

Stiftelsen argon navis found  arbetar med regression - reinkarnatiosterapi för att frilägga minnen, känslor tankar och bilder och upplösa spänningar som idag kan gestalta sig som kroppssjukdomar eller andra problem.

Vår erfarenhet av de senaste 5 årens praktik har också visat att talanger och andliga tillgångar frigörs, en personlighetsutveckling med uppnående av hälsa och vitalitet, livsglädje och kontakt med det Högre Jaget och helheten nås.

Liknande insikter har terapeuter genom forskning i USA också nått. T.ex Elisabet Kubler Ross, Raymond Moody, Helen Wambach, Edith Fiore, Kenneth Ring. Dessa är också etablerade författare som utforskat sambandet mellan människans undermedvetna och tidigare-livsupplevelsernas betydelse.

Genom praktiska upplevelser av sambandet mellan det undre och högre medvetande som finns lagrat i varje cell av vår kropp kan vi komma i kontakt med minnesbilderna av en lång rad av reinkarnationsupplevelser på denna planet och andra planeter i andra solsystem.

Dessa erfarenheter ligger latenta på olika nivåer av medvetandetillstånd som människan aldrig erfar i sitt normala sinnestillstånd som oftast innefattar ett begränsat antal erfarenheter genom de fem sinnena i den 3-dimensionella världen.

Genom den 4:e dimensionen ”vårt inre” har vi nu en ökad möjlighet att komma ihåg vårt ursprung, mål och mening med vår existens.

För att hjälpa klienten på bästa sätt, gör vi alltid en intervju innan behandlingen påbörjas. 

De tolv olika momenten i en tidigare-livpplevelse

1.       Tidigare- livsupplevelsen är vanligtvis visuell

2.      Tidigare-livsupplevelsen tycks leva sitt eget liv

3.      Bilderna ger en märklig känsla av igenkännande

4.      Försökspersonen identifierar sig med en enda individ

5.      Känslomässiga upplevelser från det tidigare livet kan återupplevas under en regression

6.      Händelserna från  tidigare liv kan betraktas från två olika perspektiv: från det vanliga subjektiva perspektivet eller från ett ut-ur-kroppenperspektiv

7.      Upplevelsen speglar ofta aktuella förhållanden i personens liv

8.      Regression kan efterföljas av verklig psykisk förbättring

9.      Regressionen kan påverka fysiska sjukdomstillstånd

10.   Tidigare-livupplevelser dyker inte upp i kronologisk ordning utan i enlighet med deras betydelse för patienten

11.    För varje gång blir det allt lättare att utföra en tidigare-livregression

12.De flesta tidigare liv är mycket alldagliga .

ANDERS B JOHANSON Ph.D. 

Dr Johanson has a Bachelor Degree in chemical process engineering and a PhD in religion and metaphysics. He studied ayurvedic and herbal medicine, the use of gemstones in therapy and vedic astrology in Punjab, India. He received a teacher and therapy degree in polarity therapy in Rio Caliente, Mexico and Toronto, Canada.He is an internationally known lecturer, astrologer, consultant, teacher and tour guide. He has a unique ability to perceive people and guide them along the decision-making path towards optimal personal, health and professional growth.

Teacher:  In Sweden he taught chemistry, physics, math, process engineering and instruments at Åsö College in Stockholm. He has taught polarity and regression therapy, nutrition, yoga and astrology in Sweden, USA, Holland, Switzerland and France. In USA

he was the director and founder of Astro Dynasty, an institute that promoted, taught, consulted and sold astrological computer programs and gave service to professional astrologers as well as did research in Hindu Vedic Sidereal Astrology. In Sweden he founded

Argon Navis and continued his work and research. 

Lecturer:  Anders is available for lectures on request. He is very well versed in the esoteric, metaphysical, philosophical and health field. Please ask for a list of topics.

Consultant:   Anders gives both private and professional consultations as well as education in Vedic Astrology. 

Therapist:   Anders also works as a therapist and gives treatments in polarity including nutrition. He also works with past life therapy “regressions” in order to find and solve problems in this life originating from a past life. 

Author:  Anders has authored three books: “The Hindu Vedic Astrology Manual”, “The Instruction Book for the Hindu Vedic Astrology Computer Program”, and “Data Entry on the Vedic Master”.

Tour Guide: Anders has worked as an esoteric tour guide to power places in: Egypt, Peru, Bolivia, China, Mexico, India, Tibet, Greece, among other countries. 

Premasagarlight Publishing & Travel
Postal address:
Box 129 16126 Bromma Sweden
Visiting address: S:t Eriksplan, Stockholm City

Tel: 0735-513997

Email: elanra55@yahoo.com
Internet: www.premasagarlight.com
For terms of donation, please E-mail

Anmälan till Argon Navis utbildningar

NYHET: Onlinekurser startar dagligen!

3, 6, 9 eller 12-månaderskurs enligt överenskommelse!

 

Kursnamn                                                                                                                 Datum 

 

Seminarium                                                                                                               Datum 

 

Resa till                                                                                                                     Datum                                                                                                                 

Vid betalning var noga med att ange vad du betalar för och ditt fullständiga namn och adress. 

Namn                                                                  

Adress                                                                                                                                              Postnummer    

Ort                                                                                                                                                   Telefon

E-post

Namnteckning

                                                     Anmälan är bindande

********************************************

 


PREMASAGAR Publishing
Box 129 161 26 Bromma Sweden 
Tel: 0735 513997 GSM: 076267 26 09
Postgiro: 39 61 68-7 Märk med Argon Navis 
Email:
elanra55@yahoo.com